TOXICKÉ TĚŽKÉ KOVY

Když jsem zhruba před třemi lety hledala řešení pro moje chronické zdravotní problémy, dozvěděla jsem se závažné informace, které vedly ke změně stravy a celkově životního stylu.

Jednou z těchto informací jsou fakta o těžkých kovech, které má většina lidí v těle a téměř se o nich nemluví, přitom způsobují vážné zdravotní komplikace. Naštěstí existuje Sensitiv Imago 530 a ten dokáže tyto těžké kovy v těle detekovat a přesně určit, v kterých orgánech jich máme v těle nejvíce.

Proto jsem se rozhodla po několika měsících zveřejnit informace, které vám pomůžou otevřít oči:-)

Problém toxických těžkých kovů a jejich devastujících účinků na lidský organismus se ukazuje být stejně závažný jako je problém překyselení. Bohužel stejně jako tomu bylo v případě překyselení, se informace k lidem dostávají velmi pozvolna a omezeně.

V zahraničí existuje velké množství studií, které se touto problematikou již delší dobu zabývají, v naší malé zemičce je informovanost velmi malá, bohužel.

Toxické těžké kovy se vyznačují různým působením na živé organismy a různou mírou toxicity, všechny ale mají tendenci akumulovat se v potravním řetězci.

Řadíme mezi ně například kadmium, rtuť, chrom, měď, olovo, nikl, zinek, arsen, hliník, plutonium.

V roce 2011 američtí specialisté publikovali výsledky výzkumu tzv. ATSDR seznam nejnebezpečnějších toxických látek podle výskytu u člověka a jejich stupeň toxicity.

Prvních 10 látek je následujících:

 1. arzén
 2. olovo
 3. rtuť
 4. vinyl chlorid
 5. polychlorované bifenyly
 6. benzen
 7. kadmium
 8. benzo(a)pyren
 9. polycyklické aromatické uhlovodíky
 10. benzo(b)fluaranthen

Jak sami vidíte, 4 těžké toxické kovy jsou v první desítce a zbytek jsou chemikálie.

V České republice se zátěží toxickými těžkými kovy v lidském těle již několik let zabývá paní Kateřina Konrádová, která na základě biorezonančních a frekvenčních měření a DF mikroskopu zjistila, že u nás je to:

 1. olovo
 2. kadmium
 3. rtuť

a dále chemikálie jako DDT, aflatoxiny, různé herbicidy, fungicidy a insekticidy.

PROČ JSOU NEBEZPEČNÉ

 • jsou toxické již ve velmi nízkých koncentracích
 • jejich působení je plíživé
 • hromadí se v organismu, protože je problém je vyloučit, jejich biologický poločas rozpadu je u mnohých i několik desítek let
 • nerozkládají se, takže kolují v přírodě a lidském těle donekonečna
 • narušují jednotlivé složky imunitního systému a způsobují kožní, alergické a autoimunitní potíže, usazují se v kostech a mohou zapříčinit poruchu krvetvorby
 • nahrazují v těle důležité minerály jako vápník, hořčík, zinek atd., což způsobuje osteoporózu, padání vlasů, potíže nehtů, kloubů, zubů, stárnutí kůže…
 • podílejí se na vzniku velkého množství volných radikálů v těle
 • usazují se v mozku a způsobují degeneraci mozkových buněk, což může vést k poruchám paměti, soustředění, poruchám učení, atd.
 • jsou karcinogenní
 • vstupují do organismu skrytě a v podstatě se jim není možné vyhnout
 • mají vliv na pH vnitřního prostředí – činí ho kyselejším

JAK SE DOSTANOU DO TĚLA

 • s jídlem a pitím, vodou
 • mohou být vdechnuty
 • přes kůži
 • již v prenatálním věku přes placentu

ZVLÁŠTĚ NEBEZPEČNÉ JSOU, KDYŽ JE V TĚLE

 • více těžkých toxických kovů najednou, které mohou spolu reagovat
 • přítomny chemikálie, které mohu s kovy vytvářet velmi nebezpečné sloučeniny
 • kyselé pH
 • nedostatek zásaditých minerálů a stopových prvků
 • plísně, paraziti
 • špatná střevní mikroflóra
 • dehydratace

NEJVĚTŠÍ ZDROJE TOXICKÝCH TĚŽKÝCH KOVŮ

 • spalování fosilních paliv
 • výroba kovů
 • doprava
 • zpracování a ukládání odpadů

dále také

 • očkování
 • některá léčiva (diuretika, antiseptika…)
 • zubní amalgámy

JAK SE DAJÍ TOXICKÉ TĚŽKÉ KOVY V TĚLE ZJISTIT

 • laboratorní testy ze vzorků krve, moči, mateřského mléka, vlasů  – ty ale oficiální medicína v naší republice neprovádí.
 • biorezonance

 

JAK DOSTAT TOXICKÉ TĚŽKÉ KOVY Z TĚLA VEN

Vyvázání toxických kovů z organismu je velmi obtížná věc, aby byl tento proces úspěšný, je třeba dodržet několik kroků:

 1. vyplavení z těžko dostupných tkání a z mozkových buněk do krevního oběhu – tzv. organická laváž a chelace
 1. navázání takto vyplavených kovů na specializovanou vlákninu anebo sorbent, aby mohla být rychle odvedena močí nebo stolicí
 1. dodání dostatečného množství zásaditých minerálů na změnu vnitřního prostředí organismu, na jeho alkalizaci
 1. dodání kvalitních antioxidantů, aby se zabránilo oxidativnímu stresu, který vzniká při vyplavování toxických kovů do krevního oběhu
 1. pravidelné kontroly (cca jednou za 3 měsíce) a úprava dávkování preparátů na odkovení organismu
 1. změna životního stylu – úprava stravy, více pohybu, méně stresu

POUHOU STRAVOU NELZE TOXICKÉ TĚŽKÉ KOVY Z TĚLA ODSTRANIT!

Celý proces důkladného odkovení trvá nejméně 6 měsíců, většinou však déle, podle nalezené zátěže. Jestliže naše tělo kovy zatěžují několik desítek let, nemůžeme předpokládat, že se jich zbavíme za týden nebo za měsíc.

NĚKOLIK INFORMACÍ O TŘECH NEJNEBEZPEČNĚJŠÍCH KOVECH U NÁS

OLOVO

Zpomaluje mentální i fyzický vývoj, způsobuje problémy s učením, nižší inteligenci, souvisí s poruchou krvetvorby a imunity. Více jsou na něho citlivé děti.

V těle se kumuluje v játrech a ledvinách, poškozuje kardiovaskulární systém, při dlouhodobém působení se hromadí i v kostech.

Největším zdrojem je doprava, zemědělská půda, dalšími zdroji jsou například obalové materiály a nátěrové látky.

KADMIUM

Způsobuje poruchy ledvin, poškozuje funkci jater, pohlavních orgánů a kardiovaskulárního systému. Působí jako teratogen, poškozuje plod. Má svůj podíl na řídnutí a ztenčování kostí.

Kadmium se hromadí v ledvinách a játrech.

Zdrojem je těžba rud železa a zinku, spalování fosilních paliv, olejů, výroba plastů, slitin, nesprávně likvidované akumulátorové baterie, nekvalitní hnojiva.

Koncentruje se třeba v kalech čistíren odpadních vod, se kterými se pak dostává při hnojení na pole a dále pak do zemědělských produktů a do potravin.

RTUŤ

Kumuluje se v ledvinách, játrech a mozku, hromadí se i ve vlasech a nehtech. Je schopná projít přes všechny bariéry organismu a dostat se do jakékoliv buňky.

Umí se navázat na některé enzymy, které tím vyřadí z činnosti. V různých sloučeninách má neurotoxické účinky, dochází k poruchám zraku, sluchu, řeči. Hrozí i poškození plodu, proto se těhotným ženám, které jsou zvyklé jíst pravidelně ryby, doporučuje jejich konzumace omezit. Podílí se na chronické candidóze, chudokrevnosti,  studených nohou, zažívacích potíží, revmatických, autoimunitních chorobách, autismu…

Zdrojem je vulkanická činnost, spalování uhlí, elektrody, baterie, některé léky, kosmetické přípravky, očkování (thiomersal), zubní amalgámy, roztoky pro kontaktní čočky.

 

Pokud jsou to pro vás šokující informace, nezoufejte:-) existuje řešení a jsem připravena pomoci, kontaktujte mě:-)

Renča

zdroje:

https://www.celostnimedicina.cz/toxicke-kovy-a-jejich-pusobeni-na-nase-zdravi.htm

Renáta Nováková
Jsem to prostě já.... Nadšeně propaguji zdravý životní styl, nedržím žádnou dietu, sportuji tak, aby mě to bavilo a přiměřeně svému věku, dělám jenom ty věci, které považuji za správné, snažím se lidem říkat pravdu, i když je to někdy nepříjemné, nesnáším přetvářku.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů najdete zde: http://rencanovakova.cz/gdpr/